Englanti, 2015

« Takaisin

Adobe Acrobat

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 1560 vastaajaa / 33.7 % (4626 vastaajasta). Heistä 346 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 23.8.2013.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
EnglantiKaikki vastaajat
3134
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
EnglantiKaikki vastaajat
En ollenkaan01
Harvemmin518
1-2 kertaa kuukaudessa2523
Viikoittain5037
Päivittäin1520
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
EnglantiKaikki vastaajat
En ollenkaan2017
Harvemmin3541
1-2 kertaa kuukaudessa1020
Viikoittain2015
Päivittäin106
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
EnglantiKaikki vastaajat