Kemia, 1.1.2013-3.3.2021

« Takaisin

Sanomapro.fi

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 4255 vastaajaa / 35.6 % (11938 vastaajasta). Heistä 878 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 7.9.2013.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
2636
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin511
1-2 kertaa kuukaudessa2615
Viikoittain3637
Päivittäin3136
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan104
Harvemmin2619
1-2 kertaa kuukaudessa2618
Viikoittain2132
Päivittäin1826
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
KemiaKaikki vastaajat
Tehtävien poiminta1420
Uuteen asiaan tutustuminen1214
Kokeiden valmistus124
Ideointi107
Kotitehtävien tarkistus105
Opitun asian harjoittelu1014
Lisätieto47
Eriyttäminen23