Ruotsi, 2014

« Takaisin

Papunet.fi

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 753 vastaajaa / 15.3 % (4921 vastaajasta). Heistä 97 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 18.9.2013.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
RuotsiKaikki vastaajat
115

Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Ruotsi

Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
Kaikki vastaajat
Eriyttäminen60
Havainnollistaminen59
Harjoitustehtävien tekeminen55
Kuvitus40
Äänipankin käyttö9
Vaihtoehtoiset kommunikaatiotavat7
Matematiikka6
Musiikki2