Ruotsi, 2014

« Takaisin

Perunakellari.fi

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 804 vastaajaa / 16.3 % (4921 vastaajasta). Heistä 88 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 30.10.2013.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
RuotsiKaikki vastaajat
716

Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Ruotsi

Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
Kaikki vastaajat
Erilaisen materiaalin tuominen luokkaan67
Opetuksen eriyttäminen57
Asioiden kertaaminen38
Sanaston harjoitteleminen1