Ruotsi, 1.1.2014-26.10.2020

« Takaisin

SMART Notebook

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 863 vastaajaa / 10.0 % (8590 vastaajasta). Heistä 164 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
RuotsiKaikki vastaajat
1210
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin020
1-2 kertaa kuukaudessa4020
Viikoittain6022
Päivittäin038
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan06
Harvemmin022
1-2 kertaa kuukaudessa6025
Viikoittain4027
Päivittäin020
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
RuotsiKaikki vastaajat
Opetettavien asioiden läpikäyminen1729
Havainnollistaminen1742
Asioiden opettaminen1736
Asioiden harjoittelu1721