Kemia, 2013

« Takaisin

Paint Shop Pro

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 315 vastaajaa / 5.6 % (5675 vastaajasta). Heistä 60 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
86
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
KemiaKaikki vastaajat
Kuvien muokkaaminen10082
Oppilaiden oma työskentely6032
Opetusmateriaalin valmistus6045
Piirtäminen4055
Havainnollistaminen4018
Kuvankäsittely4040
Esitykset2015
Esitelmät208