Ruotsi, 2014

« Takaisin

Paint Shop Pro

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 379 vastaajaa / 7.7 % (4921 vastaajasta). Heistä 57 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
RuotsiKaikki vastaajat
28

Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Ruotsi

Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
Kaikki vastaajat
Kuvien muokkaaminen77
Kuvankäsittely63
Opetusmateriaalin valmistus44
Piirtäminen40
Oppilaiden oma työskentely35
Esitykset18
Havainnollistaminen14
Asioiden harjoittelu14