Kemia, 2013

« Takaisin

Pedanet

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 1098 vastaajaa / 19.3 % (5675 vastaajasta). Heistä 214 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
1519
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
KemiaKaikki vastaajat
Lisätiedon etsiminen5548
Oman opetuksen suunnittelu2733
Oppilaiden oma työskentely2723
Tiedottaminen2729
Asioiden kertaaminen2719
Opetussuunnitelma1815
Havainnollistaminen1820
Asioiden opettaminen1819