Kemia, 2013

« Takaisin

Vaihtelevat netistä poimitut sivustot

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 2331 vastaajaa / 41.1 % (5675 vastaajasta). Heistä 500 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
3841
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
KemiaKaikki vastaajat
Lisätiedon etsiminen7156
Havainnollistaminen6667
Asioiden harjoittelu4246
Tiedonhaku3444
Asioiden kertaaminen3232
Oppilaiden oma työskentely2935
Opetusideoiden etsiminen2419
Oman opetuksen suunnittelu1617