Kotitalous, 2014

« Takaisin

Vaihtelevat netistä poimitut sivustot

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 1942 vastaajaa / 39.5 % (4921 vastaajasta). Heistä 316 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KotitalousKaikki vastaajat
3239
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
KotitalousKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
KotitalousKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
KotitalousKaikki vastaajat
Havainnollistaminen7563
Lisätiedon etsiminen6359
Asioiden ideointi6318
Tiedonhaku6345
Opetusideoiden etsiminen6337
Oppilaiden oma työskentely3842
Asioiden kertaaminen3841
Opetettavien asioiden läpikäyminen3820