Englanti, 2014

« Takaisin

Primus

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 1211 vastaajaa / 24.6 % (4921 vastaajasta). Heistä 217 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
EnglantiKaikki vastaajat
1725
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
EnglantiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
EnglantiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
EnglantiKaikki vastaajat
Oppilasarviointi4446
Primus ei käsittääkseni ole opetusohjelma4443
Arviointi3342
Oppilashallinto-ohjelma2239
Tilastointi1110
Lisätiedon etsiminen116
Tiedonhaku1120
Oppilastietojen hallinnointi1129