Kuvataide, 2013

« Takaisin

Primus

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
Vuosi 2013Vuosi 2012
248

Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Vuosi 2012

Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
Vuosi 2013
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
Vuosi 2013
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
Vuosi 2013
Arviointi33
Oppilasarviointi33
Poissaolojen kirjaaminen17
Lisätiedon etsiminen17
Dokumentointi17
Tiedonhaku17
Pedagogisten asiakirjojen laadinta17
Oppilastietojen hallinnointi17