Kemia, 2013

« Takaisin

Primus

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 1063 vastaajaa / 18.7 % (5675 vastaajasta). Heistä 278 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
2019
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
KemiaKaikki vastaajat
Oppilasarviointi5650
Arviointi3347
Seuranta2229
Oppilashallinto-ohjelma2236
Primus ei käsittääkseni ole opetusohjelma1714
Oppilastietojen hallinnointi1129
Poissaolojen kirjaaminen66
Opetussuunnitelma64