Ruotsi, 2014

« Takaisin

Primus

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 1211 vastaajaa / 24.6 % (4921 vastaajasta). Heistä 217 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
RuotsiKaikki vastaajat
1725
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
RuotsiKaikki vastaajat
Oppilashallinto-ohjelma6039
Primus ei käsittääkseni ole opetusohjelma6043
Arviointi4042
Tiedonhaku4020
Seuranta4018
Oppilasarviointi2046
Dokumentointi207
Kodin ja koulun välinen yhteistyö204