Äidinkieli, 2014

« Takaisin

Primus

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 1211 vastaajaa / 24.6 % (4921 vastaajasta). Heistä 217 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
ÄidinkieliKaikki vastaajat
1825
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
ÄidinkieliKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
ÄidinkieliKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
ÄidinkieliKaikki vastaajat
Oppilasarviointi6046
Arviointi5042
Primus ei käsittääkseni ole opetusohjelma3043
Tiedonhaku2020
Seuranta2018
Oppilastietojen hallinnointi2029
Oppilashallinto-ohjelma2039
Lisätiedon etsiminen106