Ruotsi, 2014

« Takaisin

Pages

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 317 vastaajaa / 6.4 % (4921 vastaajasta). Heistä 40 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 18.9.2012.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
RuotsiKaikki vastaajat
46

Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Ruotsi

Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
Kaikki vastaajat
Dokumentointi58
Esitykset45
Havainnollistaminen38
Ohjeiden näyttäminen28
Oman opetuksen suunnittelu28
Esitelmät28
Käytän ohjelmaa tehdessäni kotona oppimateriaalia tai kokeita18
Elevens eget arbete18