Englanti, 2015

« Takaisin

Pages

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 244 vastaajaa / 5.3 % (4626 vastaajasta). Heistä 52 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 18.9.2012.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
EnglantiKaikki vastaajat
35

Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Englanti

Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin23
1-2 kertaa kuukaudessa35
Viikoittain37
Päivittäin4
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan23
Harvemmin37
1-2 kertaa kuukaudessa25
Viikoittain12
Päivittäin2
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
Kaikki vastaajat