Matematiikka, 2012

« Takaisin

IPad opetussovelluksia

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
MatematiikkaYleissivistävä
33

Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Matematiikka

Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
Yleissivistävä
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
Yleissivistävä
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
Yleissivistävä
Oppilaiden oma työskentely79
Asioiden harjoittelu79
Lisätiedon etsiminen64
Asioiden kertaaminen57
Oman opetuksen suunnittelu36
Poissaolojen kirjaaminen36
Viestien lähettäminen36
Tiedottaminen36