Kemia, 2013

« Takaisin

IPad opetussovelluksia

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 168 vastaajaa / 3.0 % (5675 vastaajasta). Heistä 29 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 18.9.2012.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
33

Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Kemia

Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
Kaikki vastaajat
Asioiden harjoittelu86
Oppilaiden oma työskentely69
Asioiden kertaaminen48
Lisätiedon etsiminen41
Asioiden opettaminen38
Tapahtumien ja opetuksen tallentaminen28
Havainnollistaminen24
Dokumentointi24