Kemia, 2013

« Takaisin

Adobe Photoshop

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 438 vastaajaa / 7.7 % (5675 vastaajasta). Heistä 75 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
88
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
KemiaKaikki vastaajat
Kuvien muokkaaminen10081
Kuvankäsittely8372
Havainnollistaminen5040
Oman opetuksen suunnittelu1711
Oppilaiden oma työskentely1733
Esitykset1729
Ryhmätyöt177
Esitelmät1712