Kemia, 2013

« Takaisin

Papunet

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 930 vastaajaa / 16.4 % (5675 vastaajasta). Heistä 167 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 27.9.2012.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
116

Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Kemia

Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
Kaikki vastaajat
Asioiden harjoittelu62
Oppilaiden oma työskentely47
Havainnollistaminen41
Asioiden kertaaminen40
Sopivan kuvan hankinta käyttötarkoituksen mukaan35
Itsenäinen työskentely31
Motivointi28
Asioiden opettaminen25