Kemia, 2013

« Takaisin

Picasa

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 323 vastaajaa / 5.7 % (5675 vastaajasta). Heistä 54 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
36

Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Kemia

Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
Kaikki vastaajat
Kuvien muokkaaminen78
Kuvankäsittely41
Oma käyttö41
Esitykset35
Dokumentointi28
Havainnollistaminen24
Oppilaiden oma työskentely20
Esitelmät13