Kemia, 2013

« Takaisin

Oppikirjojen sähköinen materiaali

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 3340 vastaajaa / 58.9 % (5675 vastaajasta). Heistä 742 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 2.10.2012.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
6359
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
KemiaKaikki vastaajat
Tehtävien ratkaisut6038
Asioiden opettaminen4866
Sähköinen opettajanopas4329
Asioiden kertaaminen4257
Asioiden harjoittelu4264
Havainnollistaminen3555
Oman opetuksen suunnittelu3015
Oikeiden vastausten näyttäminen2720