Kemia, 2013

« Takaisin

Oppikirjojen sähköinen materiaali

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
Vuosi 2013Vuosi 2012
6352
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
Vuosi 2013Vuosi 2012
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
Vuosi 2013Vuosi 2012
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
Vuosi 2013Vuosi 2012
Tehtävien ratkaisut6039
Asioiden opettaminen4861
Sähköinen opettajanopas4317
Asioiden kertaaminen4261
Asioiden harjoittelu4261
Havainnollistaminen3533
Oman opetuksen suunnittelu3039
Oikeiden vastausten näyttäminen2717