Ruotsi, 2014

« Takaisin

Oppikirjojen sähköinen materiaali

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 2765 vastaajaa / 56.2 % (4921 vastaajasta). Heistä 487 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 2.10.2012.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
RuotsiKaikki vastaajat
7856
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
RuotsiKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
RuotsiKaikki vastaajat
Tehtävien ratkaisut6547
Asioiden harjoittelu5862
Asioiden opettaminen5372
Asioiden kertaaminen5058
Sähköinen opettajanopas5032
Havainnollistaminen4359
Kokeiden laadinta4328
Oikeiden vastausten näyttäminen4025