Fysiikka, 2012

« Takaisin

LukiMat

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
FysiikkaYleissivistävä
39

Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Fysiikka

Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
Yleissivistävä
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
Yleissivistävä
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
Yleissivistävä
Asioiden harjoittelu59
Oppilaiden oma työskentely49
Asioiden kertaaminen41
Asioiden opettaminen27
Oman opetuksen suunnittelu24
Arviointi20
Lisätiedon etsiminen17
Havainnollistaminen17