Tietotekniikka, 1.1.2017-18.6.2019

Tietotekniikka, 1.1.2017-18.6.2019

  • Vastauksia 465 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 18.6.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 21265 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö463 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri461 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 26 s)
Pedagoginen toiminta451 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 39 s)
Osaaminen446 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 10 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1
2017
10
234
372
411
55
61
70
88
96
1029
1130
125
1
2018
7
251
365
412
56
61
70
813
919
108
112
120
1
2019
6
210
314
429
511
60