Ruotsi, 2021

Ruotsi, 2021

  • Vastauksia 75 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (1.8.2020 - 1.8.2021) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 2492 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö75 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 54 s)
Toimintakulttuuri74 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 31 s)
Pedagoginen toiminta74 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 18 s)
Osaaminen71 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 30 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
110
212
320
432
51
60
70
80
90
100
110
120