Saksa, 2013

Saksa, 2013

  • Vastauksia 168 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2013 - 31.12.2013 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 6031 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Osaamiskartoitus (vanha versio)11 kpl(keskimääräinen vastausaika 6 min 30 s)
Digitaalinen toimintakulttuuri152 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 32 s)
Laitteet ja ohjelmistot145 kpl(keskimääräinen vastausaika 10 min 36 s)
eValmiustason kartoitus (vanha versio)11 kpl(keskimääräinen vastausaika 19 min 7 s)
TVT-osaaminen148 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 7 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
110
21
38
419
523
62
70
814
920
1039
1122
1210