Kemia, 2020

Kemia, 2020

  • Vastauksia 176 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (5.6.2019 - 5.6.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 6391 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö176 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 5 s)
Toimintakulttuuri176 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 42 s)
Pedagoginen toiminta175 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 23 s)
Osaaminen172 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 13 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
126
268
352
430
50
60
70
80
90
100
110
120