Äidinkieli, 1.1.2019-16.4.2019

Äidinkieli, 1.1.2019-16.4.2019

  • Vastauksia 116 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 16.4.2018 - 16.4.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5295 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö116 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 53 s)
Toimintakulttuuri114 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 20 s)
Pedagoginen toiminta114 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 15 s)
Osaaminen109 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 25 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
19
226
339
442