Matematiikka, 2020

Matematiikka, 2020

  • Vastauksia 310 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.11.2019 - 26.11.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 4280 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö310 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri306 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 42 s)
Pedagoginen toiminta299 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 33 s)
Osaaminen297 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 20 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
142
292
376
434
50
60
70
87
91
1029
1129
120