Äidinkieli, 1.1.2020-14.2.2020

Äidinkieli, 1.1.2020-14.2.2020

  • Vastauksia 56 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 14.2.2019 - 14.2.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 8157 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö56 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 11 s)
Toimintakulttuuri56 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 39 s)
Pedagoginen toiminta55 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 5 s)
Osaaminen53 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 2 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
126
230