Matematiikka, 1.1.2021-1.8.2021

Matematiikka, 1.1.2021-1.8.2021

  • Vastauksia 128 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.8.2020 - 1.8.2021 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 2492 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö128 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 0 s)
Toimintakulttuuri127 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 39 s)
Pedagoginen toiminta127 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 35 s)
Osaaminen124 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 10 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
119
224
338
446
51
60
70
80