Elämänkatsomustieto, 2013

Elämänkatsomustieto, 2013

  • Vastauksia 69 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2013 - 31.12.2013 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5540 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Osaamiskartoitus (vanha versio)6 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 37 s)
Digitaalinen toimintakulttuuri62 kpl(keskimääräinen vastausaika 6 min 9 s)
Laitteet ja ohjelmistot58 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 49 s)
eValmiustason kartoitus (vanha versio)6 kpl(keskimääräinen vastausaika 12 min 20 s)
TVT-osaaminen58 kpl(keskimääräinen vastausaika 6 min 3 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
13
23
34
410
58
60
70
85
96
1011
1116
123