Ruotsi, 1.1.2019-19.11.2019

Ruotsi, 1.1.2019-19.11.2019

  • Vastauksia 304 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 19.11.2018 - 19.11.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6486 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö304 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri303 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 30 s)
Pedagoginen toiminta299 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 9 s)
Osaaminen293 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 33 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
17
231
342
484
538
62
70
85
919
1024
1152