Äidinkieli, 2020

Äidinkieli, 2020

  • Vastauksia 142 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (20.9.2019 - 20.9.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 6218 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö142 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri141 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 36 s)
Pedagoginen toiminta137 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 59 s)
Osaaminen133 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 53 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
126
244
344
422
54
60
70
82
90
100
110
120