Liikunta, 2013

Liikunta, 2013

  • Vastauksia 152 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2013 - 31.12.2013 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 6031 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Osaamiskartoitus (vanha versio)8 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 3 s)
Digitaalinen toimintakulttuuri143 kpl(keskimääräinen vastausaika 6 min 44 s)
Laitteet ja ohjelmistot139 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 17 s)
eValmiustason kartoitus (vanha versio)8 kpl(keskimääräinen vastausaika 17 min 22 s)
TVT-osaaminen135 kpl(keskimääräinen vastausaika 6 min 41 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
16
22
39
415
520
60
70
810
927
1025
1123
1215