Ruotsi, 2020

Ruotsi, 2020

  • Vastauksia 121 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (10.4.2019 - 10.4.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 8034 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö121 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri121 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 23 s)
Pedagoginen toiminta117 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 19 s)
Osaaminen112 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 31 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
112
251
347
411
50
60
70
80
90
100
110
120