Tietotekniikka, 2020

Tietotekniikka, 2020

  • Vastauksia 60 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (25.10.2019 - 25.10.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 6008 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö60 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 56 s)
Toimintakulttuuri59 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 36 s)
Pedagoginen toiminta58 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 19 s)
Osaaminen58 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 28 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
110
218
320
46
51
60
70
82
91
102
110
120