Ruotsi, 2021

Ruotsi, 2021

  • Vastauksia 81 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (17.10.2020 - 17.10.2021) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 2392 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö81 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 57 s)
Toimintakulttuuri80 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 34 s)
Pedagoginen toiminta80 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 34 s)
Osaaminen76 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 42 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
110
212
320
432
51
60
70
83
91
102
110
120