Matematiikka, 1.1.2019-9.11.2019

Matematiikka, 1.1.2019-9.11.2019

  • Vastauksia 451 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 9.11.2018 - 9.11.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5815 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö451 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 57 s)
Toimintakulttuuri449 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 33 s)
Pedagoginen toiminta445 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 20 s)
Osaaminen437 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 53 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
118
245
372
4101
566
60
70
813
939
1056
1141