Matematiikka, 1.1.2019-3.12.2019

Matematiikka, 1.1.2019-3.12.2019

  • Vastauksia 595 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 3.12.2018 - 3.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7355 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö595 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 59 s)
Toimintakulttuuri593 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 36 s)
Pedagoginen toiminta583 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 22 s)
Osaaminen571 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 55 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
118
245
372
4101
566
60
70
813
939
1056
11180
125