Liikunta, 1.1.2019-18.6.2019

Liikunta, 1.1.2019-18.6.2019

  • Vastauksia 111 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 18.6.2018 - 18.6.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6299 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö111 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 5 s)
Toimintakulttuuri111 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 35 s)
Pedagoginen toiminta109 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 36 s)
Osaaminen104 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 42 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
19
219
323
437
523
60