Psykologia, 2013

Psykologia, 2013

  • Vastauksia 63 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2013 - 31.12.2013 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 6031 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Osaamiskartoitus (vanha versio)4 kpl(keskimääräinen vastausaika 5 min 0 s)
Digitaalinen toimintakulttuuri57 kpl(keskimääräinen vastausaika 6 min 49 s)
Laitteet ja ohjelmistot55 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 8 s)
eValmiustason kartoitus (vanha versio)5 kpl(keskimääräinen vastausaika 20 min 17 s)
TVT-osaaminen55 kpl(keskimääräinen vastausaika 6 min 36 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
15
20
35
43
58
60
70
83
921
105
117
126