Matematiikka, 2020

Matematiikka, 2020

  • Vastauksia 249 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (19.9.2019 - 19.9.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 6260 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö249 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri246 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 44 s)
Pedagoginen toiminta244 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 32 s)
Osaaminen241 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 20 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
140
292
376
434
50
60
70
87
90
100
110
120