Ruotsi, 2020

Ruotsi, 2020

  • Vastauksia 151 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (25.10.2019 - 25.10.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 6008 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö151 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri149 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 26 s)
Pedagoginen toiminta144 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 3 s)
Osaaminen138 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 32 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
112
251
347
420
51
60
70
86
90
1014
110
120