Fysiikka, 2013

Fysiikka, 2013

  • Vastauksia 362 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2013 - 31.12.2013 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 6031 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintakulttuuri345 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 27 s)
Laitteet ja ohjelmistot331 kpl(keskimääräinen vastausaika 10 min 19 s)
Osaamiskartoitus (vanha versio)18 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 11 s)
eValmiustason kartoitus (vanha versio)19 kpl(keskimääräinen vastausaika 17 min 32 s)
TVT-osaaminen328 kpl(keskimääräinen vastausaika 6 min 54 s)
Digitaalinen toimintakulttuuri (DVS)1 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 51 s)
TVT-osaaminen (DVS)0 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 0 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
112
28
325
441
561
60
70
821
975
1054
1144
1221