Fysiikka, 2021

Fysiikka, 2021

  • Vastauksia 92 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (1.8.2020 - 1.8.2021) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 2492 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö92 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri91 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 31 s)
Pedagoginen toiminta92 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 34 s)
Osaaminen89 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 5 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
115
218
327
431
51
60
70
80
90
100
110
120