Tietotekniikka, 1.1.2019-3.12.2019

Tietotekniikka, 1.1.2019-3.12.2019

  • Vastauksia 141 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 3.12.2018 - 3.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7355 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö141 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 57 s)
Toimintakulttuuri141 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 24 s)
Pedagoginen toiminta137 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 12 s)
Osaaminen139 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 43 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
16
210
314
429
511
60
70
82
94
1013
1149
123